Ηλεκτρονικός Πάροχος

Ασφαλή και αξιόπιστη διαχείρηση των ηλεκτρονικών τιμολογίων μεταξύ επιχειρήσεων και πελατών.

Ηλεκτρονικός Πάροχος

Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Πάροχος ;

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, Ηλεκτρονικός Πάροχος θεωρείται μια εταιρία η οποία διασφαλίζει την εγκυρότητα των παραστατικών που εκδίδει, την άμεση διαβίβαση τους και αρχειοθέτησή τους στη πλατφόρμα myDATA.
Μείωση κόστους
Απάλλαξε τον εαυτό σου από τα έξοδα εκτύπωσης, μεταφοράς και αρχειοθέτησης των χάρτινων τιμολογίων.
Φορολογικές ελαφρύνσεις
Ο πάροχος αναλαμβάνει την αποστολή των παραστατικών στο myDATA και εσύ λαμβάνεις επιπλέον φορολογικές ελαφρύνσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του υπουργείου οικονομικών.
Περιβάλλον
Βελτίωση του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης της χρήσης χαρτιού και της εκτύπωσης, συμβάλλοντας έτσι στην αειφόρο ανάπτυξη.
Online φοροσήμανση
Ενεργοποίησε τη διασύνδεση για την έκδοση θεωρημένων ηλεκτρονικών τιμολογίων και αποδείξεων καταργώντας τον φορολογικό μηχανισμό ή την ταμειακή μηχανή!
Ηλεκτρονική τιμολόγηση
Όλα τα παραστατικά περιέχουν ένα ειδικό QR code, που πιστοποιεί την αυθεντικότητα και την ακεραιότητά τους, σε πλήρη εναρμόνιση με την ελληνική νομοθεσία.
On Line
Εύκολη πρόσβαση και αναζήτηση των τιμολογίων σε ψηφιακή μορφή για εσάς και την επιχείρησή σας.
https://www.pegasus-software.gr/wp-content/uploads/2024/06/logo-320x66.png
H ΤΕΣΑΕ είναι πιστοποιημένος Ηλεκτρονικός Πάροχος
με αριθμό αδείας: 2023_07_116TESAE_001_Pegasus e-invoicing_V1_14072023.
https://www.pegasus-software.gr/wp-content/uploads/2024/06/pegasus-flying-croped700-320x321.png

Πακέτα Κλήσεων
Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

500 κλήσεις 25,00€

3000 κλήσεις 75,00€

10000 κλήσεις 200,00€

25000 κλήσεις 400,00€

65000 κλήσεις 950,00€

Οι κλήσεις είναι για ένα ετός

Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Εκδήλωση
ενδιαφέροντος

Ηλεκτρονικός Πάροχος tesae e-invoicing, Αφήστε μας ένα μήνυμα.

  https://www.pegasus-software.gr/wp-content/uploads/2022/07/pegasus-tesae.png
  https://www.pegasus-software.gr/wp-content/uploads/2022/07/pegasus-tesae.png
  Subscribe

  If you wish to receive our latest news in your email box, just subscribe to our newsletter. We won’t spam you, we promise!

   Applauz

   As the pioneer of the lean startup movement, APPLAUZ has dedicated it’s time to sharing effective business strategies that help new businesses and enterpreneurs put their money to work in the right way.

   Subscribe

   If you wish to receive our latest news in your email box, just subscribe to our newsletter. We won’t spam you, we promise!

    Applauz

    As the pioneer of the lean startup movement, APPLAUZ has dedicated it’s time to sharing effective business strategies that help new businesses and enterpreneurs put their money to work in the right way.

    Copyright by BOLD THEMES. All rights reserved.